Uzun dönemli implante

Uzun dönemli implante

İlgili kişiye,

DUMON ve GSS protezlerinin tasarımı ve kullanımınla kullanılan hammadde silikondur. Silikon biyolojik uyumluluğundan ötürü tıp sanayisinde geniş çapta kullanılmaktadır.

DUMON protezlerini 1996 yılından beri satmaktayız ve implantasyonuna ilişkin rapor edilen herhangi bir yan etki söz konusu değildir. Kullanılan hammaddeler DUMON ve GSS protezleri için de değişiklik göstermemiştir.

Kaynakçaya göre implantasyon süresi bronşiyal tümör durumunda 4 ay ila en fazla 4.7 yıl arasında değişkenlik gösterirken benign endikasyonlarda 6.2 yıla kadar çıkabilmektedir.

Biz, NOVATECH olarak DUMON ve GSS protezlerinin uzun dönemli implante (29 günden fazla)  için uygunluğunu onaylamaktayız.

Metal Stent

Metal Stent tamamı kaplı novatech silmet metal stent uzun dönemli implante edilebilir ve tamamı kaplı trakeal ve broşiyal stentlerdir. Metal stentler, düz ve konik olarak her türlü trakeal ve broşiyal darlıklarda 1996 yılından beri dünya genelinde güvenle kullanılmaktadır.

Incheck Dial

Incheck Dial, In-Check Dial, inhaler (soluma aletleri ) kullanan hastalara eğitim sağlamaya ve onları değerlendirmeye yardımcı olan bir inhalasyon (içe solunum) hava akışı ölçme aletidir.

İnhaler cihazlar ilacı solunum yoluna ulaştıracak şekilde tasarlanmıştır ve bu araçlarla gerçekleşen inhalasyonun hızı (inhalasyon akışı) ulaştırılan ilaç miktarında ve ürünün klinik açıdan etkinliğinde önemli bir etkiye sahip olabilmektedir.

In-Check Dial, sıklıkla kullanılan birkaç inhaler cihazın “iç direncini” harekete geçirmek ve inspiratuar akışı ölçmek üzere tasarlanmıştır.  Bu ölçümler sağlık uzmanlarının klinik açıdan etkin bir akış oranına ulaşabilmek amacıyla hastaları inspirasyon tekniğini değiştirmeleri (daha güçlü ya da daha yavaş inhalasyon) için teşvik etmelerini sağlamaktadır.

Kendi inhaler aleti için önerilen inspiratuar akış oranına ulaşamayan hastalar doktorun belirlediği dozdaki ilaç tedavisinden maksimum fayda göremeyebilir ve sağlık uzmanları hastaları için en uygun aleti seçerken bu faktörü göz önünde bulundurmak isteyebilir.

Plörodezis

Plörodezis

Talk hidratlanmış magnezyum silikattır ve plörodezisde ilk olarak 1935 yılında cerrah Norman Bethune1 tarafından kullanılmıştır. Yirminci yüzyılın ikinci yarısında, talk örneğin spontan pnömotoraks, benin plevral efüzyon ve malin plevral efüzyon gibi birçok plevral hastalıkta plöredezis oluşturulmasında giderek yaygın hale gelmiştir.2,6 Kimyasal plöredezis için diğer ajanlarla karşılaştırıldığında, talkın gerek pudraj gerekse  göğüs tüpünün içerisinden bulamaç olarak damlatıldıktan sonra en düşük efüzyon rekürensiyle etkinlik bakımından en başarılı sonuçları ortaya koyduğu görülmektedir.