Y Stent

Steril olarak üretilen silikon Y stent: Novatech®

  1. Silikon Y stent’in steril üretilmesi çok önemlidir.
  2. Silikon stentler, insan vücudunun içine implante edilen, yüksek derecede riskli tıbbi malzemelerdir.
  3. Silikon Y stentin hangi ortamlarda üretildiği stent kalitesini ve uzun dönemli performansını
  4. Hasta güvenliğini etkilemektedir.
  5. Üretim ortamında havada bulunan partiküller, virüs, bakteri vs. direk olarak ürünün malzemesine karışmaktadır. Bu durumda steril üretilmeyen bu tür silikon implantlar üzerlerine bulaşan yabancı maddelerle birlikte hasataya implante edilmektedir.

Bu durum, silikon Y stentin bio uyumluluğunda ciddi problemler oluşturmaktadır.

Bu risklere rağmen, maalesef silikon stentin steril üretilmesine gerek olmadığını iddia eden ucuz silikon stentler mevcuttur.

Hastanız için güvenilir silikon stent: Novatech®

Hayat değerli…