CERRAHİ VİDEOLAR

ArtiSential Hook ve Maryland Disector’ün karaciğer rezeksiyonu sırasında dinamik hareketleri ve hassas insizyonları nasıl kolaylaştırdığını görün.

Artisential, artikülasyon aletleri #ArtiSential, aletlerin bir cerrahın elinin doğal bir uzantısı gibi hareket etmesini sağlayan bir teknoloji kullanır.

Cerrah destekli robotik ameliyatlar için ArtiSential™’in bilekten yönlendirmeli, çok eklemli laparoskopik cerrahi aletleri, #minimal invaziv prosedürler sırasında hassas çalışma uçlarından kuvveti iletmek üzere  tasarlanmıştır. #ArtiSential, cerrah destekli robotik kollar, zorlu prosedürler sırasında cerrahın “en uç noktalara uzanmasına” veya zor anatomiyi görmesine ve erişmesine olanak tanır.


Göğüs cerrahisinde robota göre avantajı

#Artisential ile cerrahın elinin, parmaklarının ve bileğinin hareketlerini çift eklemli, bükülebilir alet ucunun hareketleriyle senkronize edebilir, böylece 7 derecelik serbestlik ile 360 ​​° bir alanda çalışmaya imkan sağlar.

Bu özellik, göğüs ve akciğerlerin erişilmesi zor olan bölgelerinde daha hassas ve daha güvenli bir operasyon sağlar.

Yeni ArtiSential® sisteminin önemli bir avantajı, her şeyden önce hasta için artan güvenliktir: cerrahın steril olmayan bir şekilde bir konsolun arkasında oturduğu ve kanama gibi problemlerde gecikmeyle müdahale edebildiği geleneksel robotların aksine #ArtiSential aletleri kullanan cerrah, her zamanki gibi hasta üzerinde doğrudan ve steril durur, istediği zaman müdahale edebilir ve hepsinden önemlisi, sistem nedeniyle geleneksel robotta eksik olan doğrudan dokunsal geri bildirime sahiptir.


Göğüs cerrahisinde robota göre avantajı

#Artisential ile cerrahın elinin, parmaklarının ve bileğinin hareketlerini çift eklemli, bükülebilir alet ucunun hareketleriyle senkronize edebilir, böylece 7 derecelik serbestlik ile 360 ​​° bir alanda çalışmaya imkan sağlar.

Bu özellik, göğüs ve akciğerlerin erişilmesi zor olan bölgelerinde daha hassas ve daha güvenli bir operasyon sağlar.

Yeni ArtiSential® sisteminin önemli bir avantajı, her şeyden önce hasta için artan güvenliktir: cerrahın steril olmayan bir şekilde bir konsolun arkasında oturduğu ve kanama gibi problemlerde gecikmeyle müdahale edebildiği geleneksel robotların aksine #ArtiSential aletleri kullanan cerrah, her zamanki gibi hasta üzerinde doğrudan ve steril durur, istediği zaman müdahale edebilir ve hepsinden önemlisi, sistem nedeniyle geleneksel robotta eksik olan doğrudan dokunsal geri bildirime sahiptir.


Genel cerrahi

Dr. İbrahim Darwich – Marienkliniken Siegen/ Almanya :

„Tek kullanımlık #ArtiSential çok eklemli laparoskopik cerrahi aletler, hem cerrah hem de hasta için büyük avantajlarla cerrahi donanıma eklenecek önemli araçlardır. Cerrah için bu şu anlama gelir:

⁃ Pelvis ve mediasten gibi sınırlı anatomik bölgelerde cerrahi el becerisini ve ulaşılabilirliği artırır.

⁃ Klasik düz laparoskopik aletin kaba ters manivelası yerine, cihazın ucu seviyesinde ince ve verimli el simülasyonu hareketleri sağlayan “dayanma noktası etkisi”nin (fulcrum efect) ortadan kaldırılmasıdır.

⁃ Diseksiyon sırasında kanamaların hızla giderilmesine olanak tanıyan ve çevre dokuları korurken hem monopolar hem de bipolar koter modlarını kullanma avantajı sunar

⁃ her zaman hazır bulunan bu tek kullanımlık aletlerle özellikle acil durumlarda kolayca erişim sağlanabilir.

⁃ mekanik olarak kontrol edilen bu cihazlarda dokunsal geri bildirim mümkündür.


Öte yandan hastaya faydaları:

⁃ daha düşük bir dönüşüm-açma oranı

⁃ çevre dokuların daha iyi korunması

⁃ daha düşük kan kaybı

⁃ bu teknolojinin daha geniş kullanılabilirliği „


#ArtiSential ve 1318nm Endo Lazer Fiberi (0.6mm) ile bir hamartomun ilk VATS Rezeksiyonu Dr. med. Alexander Kern ve Dr.Steffen Drewes / Özel Hastane Coswig / Almanya – Göğüs Cerrahisi Bölümü.

Dr. Alexander Kern:“Bu ArtiSential-rehberli rezeksiyon tekniğinin pulmoner metastazların rezeksiyonuna aktarılması, konvansiyonel açık lazer rezeksiyonlarının avantajlarını, yönetilebilir düşük sayıda ve kolayca erişilebilen periferik metastazların minimal invaziv lazer rezeksiyonlarına aktarabilir:

hassas lazer rezeksiyonu ile minimum normal akciğer parankim kaybı,

lokal nüks oranları %10-30’a varan konvansiyonel staplerlere kıyasla daha düşük metastaz nüks oranı, esas olarak zımbanın konumlandırılması ve tetiklenmesi sırasında akciğer dokusunun sıkıştırılması ve sıkılmasından kaynaklanmaktadır ve

uzun vadeli daha düşük maliyetler (tekrar kullanılabilir lazer fiberi)“

#ArtiSential by LivsMed ile VATS Orta lobektomi .

Joel Dunning, James Cook Üniversite Hastanesi

Cerrahın ellerine robot benzeri bilekli #ArtiSential laparoskopik cerrahi aletleri yerleştirerek, cerrah destekli “robotik cerrahi”

Low anterior resection with #ArtiSential by LivsMed.

Dr. med. Ibrahim Darwich , St Marienkrankenhaus Siegen


Damar cerrahisinde #ArtiSential’ın faydaları

“ArtiSential disektör ile, aynı porttan, geleneksel laparoskopik cihazların yapamadığı şekilde kan damarına paralel ve dikey diseksiyonlar yapılabilir.

Dr. Jin Go (Incheon Sejong Hastanesi, Güney Kore), / KSELS Uluslararası Sempozyumu