Genel, Bariatrik, Kolorektal, Karaciğer, Ürolojik, Jinekolojik ve Göğüs Cerrahisi için Artikülasyon Aletleri; ArtiSential, cerrah destekli robotik kollar

ArtiSential™ cerrahi erişimle ilgilidir. Cerrahlar, çift eklemli uç efektörlerimizi kullanarak, özellikle karmaşık prosedürler sırasında bile anatomik olarak açısal olarak ulaşımın çok zor olduğu bölgelere bile ulaşabilir. ArtiSential™’ cerrah destekli robotik kolların bilekten yönlendirmeli laparoskopik aletleri, artikülasyonu kritik dokunsal geri bildirimle birleştirerek, dikiş atma, diseksiyon, retraksiyon ve vasküler yapılara klip uygulama gibi bir dizi cerrahi işlem için hassas erişime ihtiyaç duyan cerrahlarımıza tam bir el becerisi sağlar.

#ArtiSential robotik cerrahi kollar, esnek ve hassas erişim için ellerinizde 360° eklemlenme ve cerrah destekli robotik ameliyat sağlar.

Genel Cerrahi

Robotik tarafından sağlanan bilekten yönlendirmeli alet teknolojisi, genel cerrahide popülerlik kazanmaktadır. Bir robotik sistemin maliyeti göz önüne alındığında, çok eklemli laparoskopik cihazlar, dokunsal geri bildirim ile esnek bir seçenek ve hatta bir avantaj sunar. ArtiSential™’in bilekten yönlendirmeli, çok eklemli laparoskopik cerrah destekli robotik kolları, üst karın duvarına meş dikilmesinde ventral fıtık onarımları için idealdir. ArtiSential™ ayrıca hiatal ve kasık fıtıklarının yanı sıra kolesistektomi vakaları için de kullanılır.

Bariatrik Cerrahi

Daha büyük karaciğerler, daha kalın karın duvarları ve daha fazla iç organ yağının açığa çıkma, diseksiyon ve rekonstrüksiyonu daha zor hale getirdiği göz önüne alındığında, vücut kitle indeksi yüksek olan hastalar cerrahlar için zorlu prosedürlerdir. Artisential™ gastrik sleeve, Roux-en-Y gastrik bypass ve duodenal switch prosedürleri için çok uygun robotik aletlerdir. ArtiSential™’ın 45 santimetrelik cerrah destekli robotik aletleri, cerraha yüksek BMI’si olan hastalarda daha fazla erişim imkanı sağlar.

Kolorektal cerrahi

ArtiSential, cerrah destekli robotik kollar, Kolorektal ameliyatlarda daha fazla serbestlik açısı sağlar. Cerrahın önemli bölgelere ve yapılara daha rahat ve iyi erişimini sağlar, pelvisin derin ve dar bölgelerinde intrakorporeal sütür atılabilmesine izin verir. ArtiSential™, düşük anterior rezeksiyonları dahil etmek için tüm bağırsak rezeksiyonlarında uygulanabilir. Ayrıca kolon cerrahisine trans-anal yaklaşımlarda uygulamaları vardır. Artikülasyon, operasyon süresini ve maliyetini potansiyel olarak azaltabilir. Divertikülit, inflamatuar bağırsak hastalığı, iyi huylu durumlar ve kolorektal kanser vakaları ortaya çıktığında, giderek daha fazla cerrah, ArtiSential cerrah destekli robotik teknolojiden faydalanıyor. Artisential™, dokunsal geri bildirim sağlarken cerrahi alandaki üçgenleme sorunlarının üstesinden gelme yeteneği ile robotik ihtiyacını da ortadan kaldırıyor.

Karaciğer Cerrahisi

Karaciğer rezeksiyonları, kısmen ilişkili teknik zorluklardan dolayı aşırı derecede yüksek mortalite ve morbidite oranına sahiptir. Vena kavaya sınırlı erişim, majör hepatik damarlar ve kısıtlı erişimin neden olduğu dikiş zorlukları bu prosedürler sırasında karşılaşılan zorluklardır. Dokunsal geri bildirim sağlamayan aletler kullanıldığında karaciğerdeki geri çekme gerilimi de bu işlemleri daha da zorlaştırabilir. Artisential™ cerrah destekli robotik aletleri karaciğer segmentlerine daha fazla erişim sağlayarak karaciğer vakalarında MIS kullanımını genişletir.

Ürolojik cerrahi

ArtiSential™ cerrah destekli robotik kollar, robotik vakalarda cerrahı daha iyi desteklemek için bilekten yönlendirmeli teknolojisi ile cerrahi ekibin yeteneklerini geliştirir. Örneğin, doktorun asistanları, prostatektomi sırasında ArtiSential™ Klip Uygulayıcıyı kullanabilir. Ek olarak Artisential™ Forseps, bilio hepatik prosedürler sırasında laparoskopik ultrasonik probları manipüle etmek için kullanılabilir. asistan, laparoskopik aletler cerrahın görüş alanına girmeden dokunun geri çekilmesini daha iyi sağlamak için artikülasyonu kullanarak nefrektomi, sistektomi ve pyeloplasti vakalarını da destekleyebilir.

Jinekolojik cerrahi

ArtiSential™ cerrah destekli robotik kollar, miyomektomiler, histerektomiler, ileri endometriozis gibi birçok karmaşık jinekolojik ameliyatlar için avantaj sağlar.

Göğüs Cerrahisi

ArtiSential™, cerrah destekli robotik kollar, göğüs cerrahına kama rezeksiyonları, lobektomiler, plevral biyopsiler ve kollaps akciğer prosedürlerini gerçekleştirmede MIS teknikleriyle bağlantılı benzersiz ve özel faydalar sağlar.