Tanımlamakeel-resim

The Montgomery®  Larengeal Keel, benzersiz şemsiye şekli ile, vokal kord paralizi olan veya olmayan , anterior subglotik stenozların onarımında yararlı olduğu kanıtlanmıştır.keel kullanılması stenozların onarımında ya da Montgomery®  Larengeal Stent çıkarıldıktan sonra  Keskin anterior birleşme noktası oluşumana yardımcı olmak için kullanılır.

Keel aynı zamanda hemilarengektomi sonrası oluşabilecek stenozları önlemek için de kullanılır
Keel’in intralarengeal uzantısı ekstralarengeal parçasının şemsiyesinden daha incedir. Ekstralarengeal parça, 8 dikiş ile troid lamiana tespit edildiği zaman thyrotomi onarımını şemsiyesi ele kaplar. Sıkıca tutturulmuş keel gırtlak içinde granülasyon dokusunun oluşumunu ve migrasyonu önler.

Keel yumuşak implant edilebilir medikal silikondan üretilmiş olup (radyo opak ve şeffaf olarak) üç boyu mevcuttur.

Endikasyonları
anterior glotik stenozların onarımı
larengeal stent çıkarılması sonrası keskin anterior birleşme noktası oluşturmak
hemilarengektomi sonrası stenoz oluşumunu önleme

İçerik
Sterile
1 keel

Montgomery® Larengeal Keel