Montgomery® Salivary By-pass Tüp

Montgomery® Salivary By-pass Tüp, servikal özofageal ve yutak altı striktürlerinin stent ile onarımı veya ilerlemiş habis tümör, ameliyat, radyasyon, travma ve kostik yutma dahil olmak üzere çok çeşitli nedenlerle ortaya çıkan fistüllerin yönetiminde kullanılabilir. Ameliyat, enfeksiyon veya radyasyon terapisi ile değişime uğramış dokuların sürekli olarak tükürük salgısına maruz kalması; iyileşmeyi ve fistülün kapanmasını yavaşlatan ana nedenlerden biridir.

Montgomery® Salivary By-pass Tüp, tükürüğü distal özofagusa yönlendirerek fistülün kendiliğinden kapanmasına veya en azından dokunun, pediküle deri flepi kullanarak onarım gibi daha etkili önlemlerin uygulanabilmesi için görece uygun hale gelebilmesi amacıyla yeterince iyileşmesine izin verir.

Montgomery® Salivary By-pass Tüp’ ün içinden bir besleme borusu geçirilebilir. Olası fistüller ve striktürler, yalnız borunun yerleştirilmesiyle veya müteakip bujinaj dilatasyonu ile önlenebilir.

Kullanım endikasyonları
Servikal özofageal ve yutakaltı striktürlerinin onarılması.
Özofageal ve yutakaltı fistüllerinin yönetimi

Paket İçeriği
Steril
1 adet boru

MontgoMery ® Salivary