3200 SERİSİ-PEDİYATRiK

Ürün Tanımı

Uzun dönemli implante edilebilen medikal silikondan imal edilmiştir.

3200 Serisi Pediyatrik Safe-T-Tube™ Uzun Dönemli İmplante Edilebilen medikal silikondan imal edilmiştir. Çekişi ve havayolu yönetimini kolaylaştıran açılı ekstraluminal kola sahiptir.

Ürün, şeffaf veya radyoopak olarak satışa sunulmaktadır. Silikon malzemeden 6 mm, 7 mm, 8 mm ve 9 mm’lik  (dış çap) ebatlarında temin edilebilmektedir. Her Safe-T-Tube™  seti, tüp, iki tıkaç/halka seti ve ürün bilgilerinden oluşmaktadır.

Ek tıkaç/halka setleri mevcuttur.

Kullanım endikasyonları

• Akut laringotrakeal yaralanmalar
• İntratorasik trakeal stenozu desteklemek için
• Rekonstrükte trakeayı desteklemek için
• Trakeal stenoz
• Rekonstitüye trakeayı desteklemek için
• Segmental rezeksiyon ve anastomoz
• Onarılamayan servikal trakeyi korumak için

Paket içeriği
Steril
1 tüp
2 tıkaç/halka seti