4500 SERİSİ-HEBELER

Ürün Tanımı

4500 Serisi Hebeler  Safe T-Tube™ uzun dönemli implante edilebilen medikal silikondan üretilmiştir.
Tüpün üst ucundan geçen hava akışını ayarlamak için entegre, dahili bir balona sahiptir.

Balon, üst kolun aralıklı olarak kapanması için şişirilerek trakeotomi ve akciğerler arasında kapalı bir sistem oluşturulabilir. Anestezi ve ventilasyondan sonra, balon indirilir ve üst solunum nefes girişi sağlamak üzere açılır.

Ürün, şeffaf implant sınıfı medikal silikon malzemeden 12 mm, 15 mm ve 18 mm  (dış çap) ebatlarında temin edilebilmektedir.

Her Safe-T-TubeTM seti, tüp, iki tıkaç/halka seti ve ürün bilgilerinden oluşmaktadır. Ayrıca 15 mm’lik adaptörler ve ek tıkaç/halka setleri de mevcuttur.

Kullanım endikasyonları

• Akut laringotrakeal yaralanmalar
• İntratorasik trakeal stenozu desteklemek için
• Rekonstrükte trakeyi desteklemek için
• Trakeal stenoz
• Rekonstitüye trakeyi desteklemek için
• Segmental rezeksiyon ve anastomoz
• Onarılamayan servikal trakeyi korumak için

Paket içeriği
Steril
1 tüp
2 tıkaç/halka seti