• Vaka başına kullanılması gereken özel bir sarf yoktur. Hastanede hangi iğnelerle, hangi forseps ve fırça ile numune alınıyorsa onlarla çalışmaya devam edilir.
  • Endoskopik sistemlerin aksine, değişmesi gereken parçası yoktur.
  • Rutin bir bakım onarımı veya periyodik kalibrasyon ihtiyacı yoktur.
  • Pazarda var olan her marka bronkoskop ile uyumludur.
  • İlerki yıllarda yapılacak ihalelerin  hep belli bir marka skop/prosesör lehine açılması (örneğin ebus ile fleksibl skopun aynı marka olmak zorunda olması gibi)  zorunluluğu yoktur.