• Eğer hastanede CYBERKNIFE ve LINEER AKSELERATÖRLER ile  uygulanan Stereotaktik Beden Radyoterapisi (SBRT)  varsa,  cihaz multi-disipliner olarak yani hem Göğüs hastalıkları  hem de Radyasyon Onkologları tarafından marker yerleştirmede etkin şekilde  kullanılabilir.
  • Radyasyon onkologları bu teknolojiden fiducial marker yerleştirmesinde yararlanır.
  • Her marka fiducial markerlar ile çalışılabilir.
  • Dye-marker  yerleştirilmesinde de etkin şekilde bu teknoloji kullanılır.