Türkiye’de akciğer kanserlerinin % 52 si periferdedir. Ve buralara ulaşmak zorlu veya bazı vakalarda imkansızdır.  Periferik lezyonların teşhisindehastaya Transtorasik İğne Aspirasyonu uygulanır.

Sanal Bronkoskopik Navigasyon

Bunun sonucunda hastalarda geç iyileşme, hasta yatış maliyeti, pnömotoraks riski ve hastaların %20 sinde tüp takılma gerekliliği; bu işlemin katlanılması gereken ek maliyetlerdir.

Bütün bunlara ek olarak bazı durumlarda transtorasik iğne aspirasyonun bile uygulanamadığı lezyonlar da var.

Lezyon eğer cam tipi görünümlü ise, bunlar CT te görülebilmesine rağmen girişim sırasında doktor tarafından görülememekte ve ne yazık ki teşhise dönük numune alınamamaktadır.

Eğer 15 mm den daha küçükse, bu lezyon için bir işlem yapılmayıp hasta mecburen beklemeye alınmaktadır.

Çok hızla ilerleyen akciğer kanseri için hastayı beklemeye almanın zorunluluğu son derece risklidir.

Gelen teşhiste  hastaların %50 sinin aslında kanser olmadığı sonucu ortaya çıkmaktadır.

Sanal Bronkoskopik Navigasyon Cihazı, CT görüntüsünden hastanın sanal bronş ağacı görüntüsünü çıkarıp gerçek bronkoskop  görüntüsü ile senkronize ederek seçilen hedefe geçitlerden güvenle gidilerek ulaşılması ve  doğru noktadan görerek numune alınabilmesine imkan tanır.

Bu da akciğer kanserlerinin diyagnostik verimini ciddi miktarda yükselten bir durumdur.

 • Amerika’da silikon vadisinde geliştirilmiştir.
 • 2009 dan bu yana Amerika’da 80 den fazla merkezde etkin ve verimli bir şekilde kullanılmaktadır.
 • Broncus LungPoint; akciğer kanserlerinin evrelemesi ve numunelendirilmesi alanında; günlük standard uygulamanın parçası haline gelmiştir.
 • Yüksek diyagnostik verim elde edilir
 • Hastalara hızlı, güvenli ve en önemlisi “minimal invaziv” bir  yöntem ile teşhis koyulur
 • Ulaşılamayan noktalara ulaşılır
 • Sarfı yoktur
 • Her marka bronkoskop ile uyumludur
 • Çeşitli sebeplerle cerrahi yöntemlerin de teşhis amaçlı  uygulanamayacağı hasta gruplarında da kullanılabilir
 • Özellikle periferde hem 2-4-10-7-11  ve hem diğer  istasyonlarda  etkin kullanılabilir.
 • Yeni yetişen öğrencilerin ve uzmanların eğitimlerinde etkin ve ekonomik bir şekilde kullanılabilir.
 • Arıza oranı sıfıra yakındır.
 • 15 mm altındaki (3 mm ye kadar) periferik lezyonların teşhisi
 • Lezyonları beklemeye almadan hemen teşhis imkanı
 • Cerrahinin yatış süresi, pnömotoraks gibi komplikasyonların ortadan kalkması

Sanal Bronkoskopik Navigasyon, Bronkoskopik Navigasyon