Montgomery® LACS

Tanımı
The  LACS  (Larengeal Anterior  Commissure  Stent)  glottik darlıkların önlenmesi ve tedavisinden kullanılan bir silikon stenttir (anterior glottik stenozlarda).

Stent, gırtlak anterior cmmisure içine endoskopik olarak yerleştirilir ve böylece ameliyat sonrası aşamasında, ses telleri arasındaki teması azaltır. Belçika louvain üniversitesinden  Prof.  M.  Remacle, ile geliştirilen LACS stent 0.4 mm inceliğinde emilmeyen manifilament dikiş ipliğinin boru içinden geçtiği silikon bir stenttir. LACS stent optilam uyum için imtraoperatif olarak kesilebilir , böylece ön ve arka, 2-3 mm ağ boyut ölçülerini aşar.

LACS, glotik doku rezeksiyonu sonrası edeskopik olarak yüklenir.

Endikasyonları
*larengeal glottik synechia nın önlenmesi ve tedavisinde

İçerik
Steril

1 LACS kutusunda, emilmeyen mnofilament dikiş ipliği,

silikon düğmesi

Montgomery® Larengeal Stent

Tanımı
Montgomery®     Larengeal   Stent   doğal  larengeal yüzeye uyumlu olarak tasarlanmış bir silikon kalıp protezdir. Stent, endolarenksi postoperatif olarak desteklemek ve yumuşak doku hasarlarını minimuma indirmek için yeterince sert implante edilebilir silikondan ve radyo opak olarak üretilmiştir.

Stent intralarengeal mukozayayı ya da dermal işaretler için endolarenks dışındaki bölgede kullanılabilir. Her Montgomery®  Larengeal Stent, harici olarak stenti desteklemek için iki adet silikon sütür  düğmesi  içerir.

Endikasyonları
Larengeal stenozların önlenmesi ve tedavisinde, glottik stenoz midglottis, posterior glottis, supraglottisden ve subglottis, tek başına veya kombinasyon olarak kullanılabilir.

İçerik
Steril
1 adet stent,
2 adet sütür düğmesi

Montgomery® Larengeal Keel

Tanımlama
The Montgomery®  Larengeal Keel, benzersiz şemsiye şekli ile, vokal kord paralizi olan veya olmayan , anterior subglotik stenozların onarımında yararlı olduğu kanıtlanmıştır.keel kullanılması stenozların onarımında ya da Montgomery®  Larengeal Stent çıkarıldıktan sonra  Keskin anterior birleşme noktası oluşumana yardımcı olmak için kullanılır.

Keel aynı zamanda hemilarengektomi sonrası oluşabilecek stenozları önlemek için de kullanılır
Keel’in intralarengeal uzantısı ekstralarengeal parçasının şemsiyesinden daha incedir. Ekstralarengeal parça, 8 dikiş ile troid lamiana tespit edildiği zaman thyrotomi onarımını şemsiyesi ele kaplar. Sıkıca tutturulmuş keel gırtlak içinde granülasyon dokusunun oluşumunu ve migrasyonu önler.

Keel yumuşak implant edilebilir medikal silikondan üretilmiş olup (radyo opak ve şeffaf olarak) üç boyu mevcuttur.

Endikasyonları
anterior glotik stenozların onarımı
larengeal stent çıkarılması sonrası keskin anterior birleşme noktası oluşturmak
hemilarengektomi sonrası stenoz oluşumunu önleme

İçerik
Sterile
1 keel

MontgoMery ® Salivary

Montgomery® Salivary By-pass Tüp

Montgomery® Salivary By-pass Tüp, servikal özofageal ve yutak altı striktürlerinin stent ile onarımı veya ilerlemiş habis tümör, ameliyat, radyasyon, travma ve kostik yutma dahil olmak üzere çok çeşitli nedenlerle ortaya çıkan fistüllerin yönetiminde kullanılabilir. Ameliyat, enfeksiyon veya radyasyon terapisi ile değişime uğramış dokuların sürekli olarak tükürük salgısına maruz kalması; iyileşmeyi ve fistülün kapanmasını yavaşlatan ana nedenlerden biridir.

Montgomery® Salivary By-pass Tüp, tükürüğü distal özofagusa yönlendirerek fistülün kendiliğinden kapanmasına veya en azından dokunun, pediküle deri flepi kullanarak onarım gibi daha etkili önlemlerin uygulanabilmesi için görece uygun hale gelebilmesi amacıyla yeterince iyileşmesine izin verir.

Montgomery® Salivary By-pass Tüp’ ün içinden bir besleme borusu geçirilebilir. Olası fistüller ve striktürler, yalnız borunun yerleştirilmesiyle veya müteakip bujinaj dilatasyonu ile önlenebilir.

Kullanım endikasyonları
Servikal özofageal ve yutakaltı striktürlerinin onarılması.
Özofageal ve yutakaltı fistüllerinin yönetimi

Paket İçeriği
Steril
1 adet boru