Nebülizatör

Nebulizatör (Nebülizatör, Nebülizör) sıvı hâldeki ilacı buhar hâline getirip bir maske veya ağızlık yardımıyla hastanın normal soluk alıp vermesi sırasında ilacın solunum yollarına ulaşmasını sağlayan cihazdır. Nebülizatör, ses dalgalarıyla (ultrasonik nebülizatör) veya basınçlı hava (kompresörlü nebülizatör) ile sıvı hâldeki ilaçları buhar hâline getirir ve solunum yoluyla alınabilmesini sağlar. Nebülizatör, buhar üretici demektir.

Nebülizatör

Nebülizatör

Nebulizatör veya Nebülizatörler tüm dünyada erişkinlerde ve çocuklarda özellikle solunum sistemi hastalıklarının acil tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bilhassa ağır kriz hâlinde, bebek veya küçük çocuk, yaşlı, bilinci kapalı hastalarda bile kullanılabilir. Cihazın çalıştırılıp maskenin yüze geçirilmesi veya solunum organlarına yaklaştırılması yeterlidir. Ayrıca ilacı almak için herhangi bir harekete gerek yoktur. Genellikle solunum cihazlarıyla birlikte satışa sunulan yardımcı cihazlardır. Özellikle solunacak ilaç verilmesi gerektiğinde kullanılır.

Nebulizatör veya Nebülizatör ya da soğuk buhar cihazı laboratuvar dışında hemen hemen tüm birimlerde bulunur. Bakteri filtresi, su haznesi, ayar potu, quartz kristal taşlar ve hortumdan oluşur. Soğuk buhar yaratarak hastanın solunumunu ve akciğerlerini rahatlatmaya yarar.

Filtresi su haznesindeki suda bulunan bakterileri süzerek oluşan buharın saf bir şekilde hastaya gönderilmesini sağlar. Quartz taşları düşük sıcaklıkta titreşme özelliğine sahiptir ve bu taşlar su haznesindeki su moleküllerini buharlaşacak şekilde titreştirir. Böylece ortaya çıkan buhar hortuma oradan da hastanın solunum yoluna hava ile iletilir. Ayar potusayesinde de buhar miktarı ayarlanabilir. Bu cihazın yaratabileceği genel sorun quartz taşlarının ve bakteri filtresinin eskimesidir. Böyle durumlarda taşlar ve filtre yenileriyle değiştirilir. Düşme ve darbeden kaynaklanan elektronik aksaklıklar, uzun kullanımlarda ayar potunun bozulup değiştirilmesi durumları ortaya çıkabilir.

İLETİŞİM
TEL: 0216 504 11 34 GSM: 0530 956 01 45