In-Check M’i Kullanma Şekli

NEW In-Check MIn-Check M cihazı inhaler tipi ilaçları kullanan hastalara eğitim verme ve değerlendirmeye yardımcı olan bir inhalasyon hava akış ölçerdir. Basınçlı inhaler cihazlar ilacı solunum yoluna ulaştıracak şekilde tasarlanmıştır ve bu araçlarla gerçekleşen inhalasyonun hızı (inhalasyon akışı) ulaştırılan ilaç miktarında ve ürünün klinik açıdan etkinliğinde önemli bir etkiye sahip olabilmektedir.

In-Check M , basınçlı inhaler aletlerin “iç direncini” simüle edecek şekilde ve inspiratuar akışı ölçmek üzere tasarlanmıştır. Bu ölçümler sağlık uzmanlarının klinik açıdan etkin bir akış oranına ulaşabilmek amacıyla hastaları inspirasyon tekniğini değiştirmeleri (örneğin, çok hızlı olmayacak şekilde doğru bir şekilde inhalasyon) için teşvik etmelerini sağlamaktadır. Cihaz üzerindeki yeşil renkli bölüm pMDI inhaler aletlerin her biri için geçerli olan klinik açıdan etkin akış oranlarını göstermektedir. Kendi inhaler aleti için önerilen inspiratuar akış oranına ulaşamayan hastalar doktorun belirlediği dozdaki ilaç tedavisinden maksimum fayda göremeyebilir.

In-Check M IFU TRSağlık uzmanları hastaları için en uygun aleti seçerken bu faktörü göz önünde bulundurmak isteyebilir.

İnspiratuar Akış ve Klinik Açıdan Etkin Akış Oranı
İnhalerden alınan ilacın klinik etkinliğine tesir eden faktörlerden biri o aletten gelen inspiratuar akıştır. Hasta klinik açıdan etkin aralıkta bir akış oranına ulaştığında en fazla verim elde edilir. Bu aralık dışında kalan akış oranları sonucunda dozda ve klinik etkinlikte azalış meydana gelebilir.

Basınçlı Ölçülü Doz İnhalerler (pMDI’lar)
pMDI’ların birçoğunda aerosol, (genellikle saatte 90 km üzerinde) yüksek hızdaki basınç altında ulaştırılır. İnhalasyon; aletin harekete geçirilmesiyle eşzamanlı olarak yavaş ve istikrarlı bir şekilde gerçekleştirilmelidir. Çok hızlı inhalasyon, gırtlak arkasına çok daha fazla miktarda aerosol etki etmesine ve sonrasında yutulmasına; dolayısıyla, faydalı klinik etkinliğin azalmasına ve lokal ve bünyesel yan etki potansiyelinin artmasına neden olur.

Hava Hazneli/Ara Parçalı pMDI’lar
Hava hazneli/ara parçalı bir pMDI kullanımında yavaş inhalasyonun (30-60 arası l/dk) optimum inhalasyon tekniği olduğu anlaşılmıştır. Hazneli/ara parçalı aletlerin çoğunun direnç değerleri düşük olduğundan, In-check M inspiratuar akış ölçümlerinin yapılması için ortalama direnç sağlaması amacıyla kullanılabilir.

In-Check M
In-Check M cihazı; sanki hasta bir pMDI kullanıyormuş gibi hava akışı ölçümü sağlayacak şekilde kalibre edilmiş düşük aralıklı (15-120 arası l/dk), yerleşik dirence sahip bir inspiratuar akış ölçerdir: