ÇOCUKLARDA NEBULİZATÖR KULLANIRKEN

çocuklarda nebulizatör kullanırken dikkat edilmesi gereken noktalar

 • Nebülizatör tedavisi yemeklerden önce uygulanmalıdır
 • Çocuğa oturur pozisyon verilmelidir
 • Çocuk yatar pozisyondayken tedavinin uygulanması, ilacın dökülmesine veya cihaz içinde kalmasına yol açabilir
 • Ancak bir yaşından küçük bebeklerde nebülize ilacın yatar konumda uygulanması dik konuma oranla akciğerlerde daha homojen bir biçimde dağılmasına neden olduğu gösterilmiştir
 • Her hastanın kendine özel nebülizatör seti ve maskesi olmalıdır
 • Nebülizatörün ucuna çocuğun yaşına uygun takılan bir maske ya da 3 yaşından büyük ve uyum sağlayabilen çocuklara nebülizatörün ucuna takılan ağız tüpü (ağızlık) yardımı ile uygulama yapılmalıdır
 • Çocuk uyuyorsa inhalasyon tedavisinin etkisi tahmin edilemez. Tedavi başarısız olabilir
 • Ancak 1 yaşından küçük bebeklerde uyurken de etkin bir tedavi uygulanabilir
 • İnhalasyon tedavisi kooperasyon gerektirmez
 • Ancak çocuk işlem sırasında ağlarsa intrapulmoner depolanma azalabilir
 • Çocuğun burnundaki kıllar ve mukoza inhale ilacın önemli bir kısmını tutar ve çocukların küçük burunları filtre görevi yaparak ilacın akciğerlere ulaşmasına engel olur.
 • Çocuk anlayabilecek ve uyum gösterebilecek yaşta/durumda ise burun değil ağız solunumu yapması istenir
 • Derin ve hızlı solunum yapmak tedavinin etkinliğini artırmaz tersine ilacın önemli bir kısmı orofarenkste depolanır.
 • Bu sebepten dolayı anlayabilecek ve uyum gösterebilecek yaşta/durumda ise çocuktan ağızdan normal hızda ve derinlikte nefes alması istenmelidir ve arada bir derin nefes almalıdır.
 • Bronkodilatörlerin özellikle kronik hastalıklarda uzun süre uygulanmasına bağlı olarak çocukta titreme ve taşikardi gibi yan etkiler ortaya çıkabilir.
 • Böyle bir durumla karşılaşılırsa tedaviye ara vermek gerekir
 • İşlem bittikten sonra çocuğun yüzünde ve ağzında kalan ilaçları temizlemek için çocuğun yüzünü yıkaması, ağzını suyla çalkalaması sağlanır

İlaçlar ve uygulama süresi ile ilgili dikkat edilmesi gereken noktalar

 • Nebülizatöre konulan solüsyon miktarı 2/4 ml arasında olmalıdır.
 • Nebülizatöre konulan ilaçlar 2/2,5 ml’den az ise serum fizyolojik ile sulandırılmalıdır.
 • 2 ml’den daha az olursa istenen partikül çapı oluşturulamaz ve gerekli olan ilaç dozu hastaya gönderilemez, 4 ml’den daha fazla olması ise tedavinin süresinin uzamasına yol açabilir
 • Nebülizasyon için önerilen süre 5/10 dakikadır
 • İlaçlar nebülizatör çalıştırılmadan hemen önce hazırlanmalı, erkenden hazırlanıp bekletilmemelidir
 • Kistik fibroziste kullanılan inhale antibiyotikler, inhale kortikosteroidler, inhale antikolinerjikler vb ilaçlar birbirine karıştırılmamalıdır, ayrı ayrı uygulanmalıdır
 • Nebülize edilecek ilaçların sıcaklığı vücut sıcaklığına yakın olmalıdır
 • Kullanılan ilaçlara özel uygulamalar varsa yerine getirilmeli, ilaçların yan etkileri takip edilmeli, herhangi bir yan etki ortaya çıkarsa tedaviye ara verilmelidir
 • Oluşabilecek bir yan etkiden ya da başka bir nedenden dolayı tedaviye ara vermek gerekirse ilacın boşa gitmemesi için cihaz kapatılmalıdır
 • Nebülizatörler ile ilaç uygulamasında istenen etkiyi oluşturabilmek için nebülizatöre konulan solüsyon miktarı, hava akım hızının doğru ayarlanması, uygun yüz maskesinin seçimi, çocuğun pozisyonu, ilaç haznesinin pozisyonu, ilaçların sıcaklığı, nebülizasyon için önerilen süre, oluşabilecek yan etkilerin tanınması, işlem bittikten sonra çocuğun ağız temizliği ve cihazın temizliği gibi önemli noktalara dikkat edilmesi gerekmektedir.
 • Bütün bu işaret edilen önemli noktalar tedavinin etkinliğini değiştirebilmektedir.
 • Dikkat edilmesi gereken her bir nokta üzerinde önemle durulmalı, çocuklara nebülizasyon tedavisi uygulayan hemşire, diğer sağlık çalışanları ve ailelerin bilgi düzeyleri tespit edilerek hizmet içi eğitimlerle desteklenmeleri gerekmektedir
İLETİŞİM
TEL: 0216 504 11 34 GSM: 0530 956 01 45