pressure-tubeBasınç tüpü, SpiroSafe akış transdüktörü ve gerçek Medikro Spirometre Sistemi arasındaki iletişimi sağlayan pnömatik bağlantıdır.

Medikro Titreşim Teknolojisini uygulayarak, basınç tüpü toplanan test sinyalinin kalitesini iyileştirir ve dengeler ve böylece toplam spirometri kalitesini geliştirir. Basınç tüpü aynı zamanda medikro “Twist-to-Connect” teknolojisi taşıyıcısıdır; basınçlı boruyu spirometreden çıkarmak ve basınç borusundan SpiroSafe akış dönüştürücüsünü kolay ve hızlı bir şekilde çıkarırken, güvenilir ve güvenli bir bağlantı sağlar .

Basınç tüpünün sterilizasyonu gerekli değildir ve gerekli değildir. Genellikle basınç tüpü her 300 hastadan sonra veya en az üçer ayda bir ve / veya dış yüzeyi görülebilir derecede kirli olduğunda değiştirilmelidir.