Modüler DUTAU-NOVATECH® rijit bronkoskop seti girişimsel bronkoskopide kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Daha kolay kullanım sunan set, tüm bronkoskopik işlemler için uyumludur.

datBu ürün rijit bronkoskopiye yönelik olarak kullanılır.
Bronkoskop başlığına monte solunum borusu trakea yolundan bronşa yerleştirilir.
Bronkoskop başlığına monte trakeal tüp trakeaya yerleştirilir. Tanı ve tedaviye yönelik teleskop ve gereçler bu tüpler aracılığıyla sırasıyla bronşa (bronşiyal tüp) ya da trakeaya yerleştirilebilir. Hastaya oksijen vermek amacıyla ventilasyon tüpü borusu ister bronkoskop başlığına isterse doğrudan ilgili tüpe bağlanabilir.

 

 

Endikasyonlar
Uygun gereçlerle birlikte örneğin;

 • Solunum sisteminden yabancı maddelerin çıkarılması
 • Solunum sisteminden doku örneklerinin alınması
 • Solunum sisteminden tümörlerin alınması
 • Lavaj yoluyla örneklerin çıkarılması
 • Salgı ve kanın emilmesi
 • Stenoz tedavisi (örneğin; stent yerleştirme)

dat1

Tüpler

 • Bronkoskop Başlığı Karpus
 • Bronşiyal/Trakeal Tüp
 • Lateral Çift Giriş
 • Enjeksiyon Kanülü
 • Ventilasyon Elemanı
 • Aksiyal Tutucu
 • Aksiyal Kapak
 • Lateral Kapak

Sistem

 • Rijit Bronkoskop
 • Bronkoskop başlığından (1) ve değiştirilebilir tüplerden oluşan modüler sistem.
 • Tamamen parçalarına ayrılabilir

Bronkoskop başlığı

 • Distal uç: Mümkün olan farklı rotasyonel boruları (2) bağlamak için esneyerek kilitlenen nitelikte
 • Suni solunum cihazını bağlamak için dönebilir ventilasyon elemanı (5)
 • Lateral çift giriş (3) ya da enjeksiyon kanülü (4) için fiş bağlantısı

Tüpler

 • Bronkoskop başlığına (1) bağlamak için değiştirilebilir tüpler (2)
 • Proksimal uç: Solunum borusuna doğrudan bağlantı için ISO konik erkek bağlantı elemanı (DIN EN ISO 5356-1)
 • Renk kodlu ebatlar
 • Stenozu ölçmek için ölçek