Silikon Stentler – NOVATECH® GSS™ VE DUMON®

TRACHEOBRONXANE™ DUMON® silikon stentleri, özel olarak üretilmiş medikal düzeyde transparandan ya da radyoopak silikondan (29 günden fazla implante edilebilir) oluşmaktadır. Bunlar, “diğerlerinin karşılaştırılması gereken altın standardı” olarak kabul edilmektedir).  Ünlü TRACHEOBRONXANE™ DUMON® stentleri ile ilgili belirleyici bir yenilik olan NOVATECH®

Silikon Stentler BD

Silikon Stentler BD

Silikon Stent Altın Ayaklı Y

Silikon Stentler Altın Ayaklı Y

GSS™ Altın Ayaklı Stentler, iyi x-ray görünürlüğü ile optimize endoskopik doku görüntülemeyi birleştiren, yani X-ray görünürlüğüne ilaveten doku görüntüleme, şeffaf implant düzeyinde silikon ile altın ve baryum sülfatla doldurulmuş ayaklardan meydana gelmektedir.  Novatech 1989’dan beri, hasta konforunu iyileştirmek için denenmiş ve test edilmiş bir stent sistemi olan patentli TRACHEOBRONXNE™ DUMON® silikon stenti üretmektedir. Dizayna bağlı olarak, stentin dışında 2, 3 ya da 4 sıra ayak bulunmaktadır.  

Bu ayak sistemi,
Trakenin kıkırdak halkaları ve bronşiyal ağaç arasında, iyileştirilmiş sten fiksasyonu sağlamaktadır ve güvenilirliği kanıtlanmıştır.
Stentin içi; yüzeyi yapışmaz kılan, obstrüksiyon riskini en aza indiren ve mukosiliyer klirensi geliştiren silikon bazlı bir tabaka ile kaplanmıştır.
Çeşitli endikasyonlar ve yerleşim bölgeleri için, geniş bir uzunluk ve çap seçeneğinin yanı sıra çok çeşitli stent tipleri de mevcuttur.
NOVATECH® markası ve ürün parti numarası, her bir GSS™’ye damgalanmıştır. Bu sayede stent, gerektiğinde geriye dönük olarak takip edilebilir.
GSS™, blister ambalajda Kullanım Talimatları, hasta kartı, dokümantasyon için yapışkan etiketler ve 29 günden fazla implante edilebilen ve stent yerleşimi için mükemmel bir uyum sağlayan tek doz steril silikon yağ SILIK’ON™ SD ile birlikte sunulmaktadır.