GSS™ TD/TF – EDOTRAKEAL DÜZ STENTLER

Trakeal GSS™ stentler, iki farklı duvar kalınlığı seçeneği ile mevcuttur. TD stentler, 1.5 mm’lik bir duvar kalınlığına sahiptir. Ayrıca 12, 13, 14, 15, 16, 18 ve 20 mm çaplı endotrakeal stentler, yalnızca 1.0 mm’lik bir duvar kalınlığında mevcutturlar (TF stentler).

İNCE DUVARLI DÜZ TF stentin özellikleri

•    Artmış solunum akışı
TF stentin ince duvar kalınlığı sayesinde geniş iç çapı, solunum akışını belirgin bir şekilde artırır. 50 mm uzunluğunda ve 16 mm dış çapındaki standart bir trakeal stent için, iç çap yaklaşık %6 oranında artar ve lümen hacminde % 16’lık bir artış sağlar.

•    Gelişmiş mukosiliyer klirens
TF stentlerinin ince duvarları, trakenin dahili hareketlerini (solunum, özofagusun peristaltik hareketlerinin kolaylıgı) kolaylaştırmaktadır. Bu dinamik stent konsepti, daha iyi bir mukosiliyer klirense izin verir (mukus akışkanlığına bağlı olarak).

 

 

 

Dış Çap (mm) Uzunluk (mm)
20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
11 TD TD TD TD TD TD TD
12 TD TD
TF
TD
TF
TD
TF
TD
TF
TD
TF
TD
TF
13 TD
TF
TD
TF
TD
TF
TD
TF
TD
TF
TD
14 TD
TF
TD
TF
TD
TF
TD
TF
TD
TF
TD
15 TD
TF
TD
TF
TD
TF
TD
TF
TD
TF
TD
TF
TD
TF
TD
TF
TD
TF
16 TD TD
TF
TD
TF
TD
TF
TD
TF
TD
TF
TD
TF
TD
TF
TD
18 TD
TF
TD
TF
TD
TF
TD
TF
TD
TF
TD
TF
TD
TF
TD
TF
20 TD
TF
TD
TF
TD
TF
TD
TF
TD
TF
TF TF TF