Bazı durumlarda açıklanan bir diğer önemli yan etkisi talk plöredezis sonrası ARDS (Akut Solunum Sendromu) gelişimidir. Talkın sistemik dolaşımı muhtemel bir neden olarak tartışılmaktadır. Bazı durumlarda plevral boşluğa uygulama sonrasında talk böbrek, dalak ve karaciğer gibi diğer organlarda saptanabilmiştir. Yazarlar talkın lenfatik drenaj ile akciğerlerden kan dolaşımına geçtiğini ve sonra sistematik olarak yayıldığını ileri sürmektedirler (Kennedy et al. 1995).

Talkın sistemik dolaşımının nedeni belirsizdir ancak partikül boyutu ile bağlantılı olduğundan şüphelenilmektedir (Antony ve ark. 2001; Milanez de Campos ve ark. 2000). Bu bağlantı bir hayvan modeli ile doğrulanır: küçük talk partikülleri büyük partiküllerden daha yüksek sistemik dağılım göstermiştir (Ferrer ve ark. 2002).

Klinik tablo ayrıca farklı partikül boyutlarının etkisini gösterir: ortalama tanecik boyutu 15 μm’nin altında olan talk ortalama tanecik boyutu 25 μm olan talka göre daha güçlü sistemik ve pulmoner inflamatuar cevaba neden olur (Maskell ve ark. 2004).

Novatech tarafından üretilen STERITALC® ‘nın ortalama partikül boyutu özellikle sistemik dolaşımını önlemek için 25 μm’ye ayarlanmıştır. STERITALC® ‘nın düşük sistemik dağılımı hayvan modeli ve klinik tablo ile gösterilmiştir (Fraticelli ve ark. 2002; Maskell ve ark. 2004).

Kısa süre önce çok merkezli bir çalışma habis plevral effüzyonun plörodezis tedavisi için ayarlanmış partikül büyüklüğüne sahip STERITALC® ‘nın güvenle kullanılabileceğini göstermiştir. 550’den fazla hasta ARDS gelişimi olmadan tedavi edilmiştir (Janssen ve ark. 2007). Yazarlar başka bir talk kullanılmamasını önermektedirler.

Talkın sistemik dağılımının yanında, steril olmayan veya endotoksin içeren talka bağlı sepsisin ARDS’ye neden olduğu varsayılmaktadır (Antony ve ark. 2001). Bu durum steril olduğu ve endotoksin içermediği için STERITALC® kullanıldığı zaman göz ardı edilebilir.

Talk uygulanması ile ilişkili plevral mezotelioma ve bronşiyal karsinoma gelişiminden kaynaklı muhtemel bir talk relüktansı ortaya çıkabilir. Bu durumlarda, problem asbest kontaminasyonudur. Bu nedenle sadece asbest fiberleri içermeyen saflaştırılmış talk klinik olarak güvenlidir ve kullanılmalıdır (Weissberg ve ark. 1993).