Talk plörodezisinin başarısını etkileyen bir diğer faktör instile edilen talk miktarıdır.

Aşırı miktarlarda kullanımı aşırı fibrozis ve akciğer tutulumu ile sonuçlanabilir. Yine de, maksimum doz hakkında farklı fikirler vardır: Weissberg ve ark. Maksimum talk dozunu 2 g olarak bildirirken diğer yazarlar üst limit olarak 5 g bildirirler (Viallat ve ark. 1996). 10 g üzerinde yüksek dozlar uygulandığında ciddi yan etkiler göz önünde bulundurulmalıdır (Gillissen ve ark. 2010).

Özellikle süspansiyon olarak yaklaşık 10 g gibi büyük miktarlarda uygulamasının ARDS için tetikleyici neden olduğu tartışılmaktadır (Viallat ve ark. 1996; Weissberg ve ark. 1993). Bu nedenle, belirli bir partikül boyutuna ayarlanmış talk kullanımının yanında uygulanan talk gereksizce yüksek miktarlarda olmamalıdır. Birçok yazar yöntemden bağımsız olarak (pudraj veya bulamaç) maksimum 5 g talk uygulanmasını tavsiye eder.

Viallat ve ark. (1996)’na göre plörodezisin kalitesi büyük ölçüde mükemmel drenaj tekniğine dayanır. Tüp yeterli büyüklükte olmalı (28 ila 32 F) ve toraks içinde mümkün olduğunca aşağıya sokulmalıdır (6. – 8. interkostal boşluk). Aksi takdirde sıvı plevral boşluk içerisinde kalır ve plörodezis daha zorlaşır. Yine de diğer çalışmalar daha küçük ve hasta için daha az stresli 10-12F’lik drenlerin kullanılmasının kabul edilebilir sonuçlar verdiğini göstermiştir (Bloom ve ark. 1999; Marom ve ark. 1999).

64 aylık ortlama takip süreli bir çalışmada talk plörodezisin başlangıçta %92,7 ‘lik yüksek başarı oranları doğrulanmıştır (Cardillo ve ark. 2002).          
Başka bir 5 yıllık takip süresine sahip çok merkezli Avrupa çalışmasında torakoskopik talk plörodezis, sadece göğüs drenajı sonrasında %34 olan tekrarlama oranına karşılık %5’lik çok daha küçük bir tekrarlama oranı göstermiştir (Tschopp ve ark. 2002).

Genellikle plörodezis ile uzun süre beklememelidir. İleri aşamadaki bir kanserli hastalıkta visseral plevrada belirgin tümöroz değişiklikler göğüs duvarına adezyonu engelleyebilir (Viallat ve ark. 1996).

Bundan başka, talkın uygulanmasından önce aksi takdirde optimum plörodezis başarılamayacağı için akciğer genişleyebilirliği sağlanmalıdır.