Ağrı
Uygulamadan sonra 72 saate kadar yoğunluğu ve ölçeği geniş ölçüde değişen ağrı talk plörodezisin yan etkisi olarak tanımlanır (Antony ve ark. 2001; Viallat ve ark. 1996). Ancak talk pudrajından ziyade göğüs tüpü ağrının asıl sebebi olarak görülmektedir. Bu plevranın normal olduğu ve talk pudraja daha hassas olduğu pnömotoraksın tersidir (Milanez-Campos ve ark. 2000; Viallat ve ark. 1996). Buna karşı önlem olarak analjezikler yeterli olmaktadır. Talk süspansiyon instilasyonuna oranla talk pudrajı uygulamasında ağrı hissinin daha düşük olduğu gözlenmiştir (Viallat ve ark. 1996).

Ateş
Buna ek olarak, ortalama bir gün sürecek bir ateş yükselmesi tüm hastalarda beklenmelidir. Oluşma sıklığı %16 ila %69 arasında değişir (Antony ve ark. 2001; Viallat ve ark. 1996). Bazı durumlarda, ampiyem gelişimi rapor edilmiştir (Antony ve ark. 2001).

Aritmi, hipotansiyon gibi kritik kardiyovasküler yan etkileri vardır. Bununla birlikte bu komplikasyonların talkın mı yoksa altta yatan hastalığın mı bir sonucu olduğu belirsizliğini korur (Antony et al. 2001).